Medeltida juridisk historia  - varför har ingen redan gjort en musikal om det här?

En man ramlar ner från en mast, på en annan man och båda dör. Ett par vill viga sig, men dom har med sig otroligt fula ljus. En kvinna sitter på en svängelgrind och låter som en gök. Men vems fel är det, och hur fel är det att det hände? Det är eviga moraliska spörsmål som detta som nu äntligen tas itu med ordentligt. Teologer, sociologer, anarkister, ja hela kavalleriet kallas in för att take long hard look at rättssystemet och om det är bra eller fånigt eller både och. 

Självklart kommer systrarna Andersson att ta sig an den medeltida juridik-historien i folkmusik-musikal-form, eftersom det är det enda rätta.